Steen Sørensen, Teknisk designer

 mail@steen.cz

Her er eksempler på forskellige tegneopgaver jeg har udført gennemtiden.                                                                    Langt det meste har jeg lavet for Byplanafdelingen i Glostrup Kommune.                                                                      Alle tegninger er udført på gammeldags facon, på papir og med blyant, viskelæder og tusch.                              Farvelægning er foretaget i Photoshop.

Vignetter med hustyper brugt i Lokalplan GL91 for Søndervangskvarteret i Glostrup.

Vignetter med hustyper brugt i Lokalplan GL91 for Søndervangskvarteret i Glostrup.

En fiktiv tegning af skovhuse i Hvissinge tæt ved Vestskoven i Glostrup. Det sidste ubebyggede område i Glostrup skulle udstykkes og sælges, og planen var, at området skulle have skovkarakter. Tegningen skulle vise mulighederne ved at bygge på området og den skulle bruges til annoncer i aviser samt til byggepladsskilt ude på selve området.               Arkitekt Rasmus Hansen stod for lokalplanarbejdet.

Illustration fra en helhedsplan for omdannelsen af et erhvervsområde, der ligger i Glostrup og Brøndby kommuner.      Planen er udarbejdet af Anja Kraag.

En illustration fra lokalplan HL10, der viser en mulig beliggenhed af skovhusene.                                                          Dette område udgør kun en lille del af hele boligområdet.

Rejst plan af Glostrup Bymidte til Lokalplan GL27 (v. arkitekt Rasmus Hansen).

Fremtidige forhold på Hovedvejen i Glostrup, Lokalplan GL27

Tak for opmærksomheden.